contact  impressum 
  
 links 

 

Vrijheid van rechtspraak

Het behoort tot de onafhankelijkheid van justitie, dat rechters geheel niet door de staat benoemd worden, voorzover het om vragen als straf- en civiel recht gaat. Strafrechters hoeven zelf geen rechtenstudie te hebben gevolgd, maar hebben in de eerste plaats levenservaring nodig, die ze alleen dan kunnen opfrissen, wanneer ze een dergelijke taakstelling niet voor hun hele leven op zich nemen, maar gedurende enkele jaren. Voor een juridisch goed toegesneden beoordeling dienen ze over juridische adviseurs te kunnen beschikken.

Door Sylvain Coiplet
Vertaling EC Bakker

Spenden