contact  impressum 
  
 links 

 

De sociale driegeleding

logoZin en doel van de sociale driegeleding is om niet meer alle maatschappelijke vraagstukken over één kam te scheren. Cultuur, recht en economie hebben ieder hun eigen logica en wijze van organiseren. Dit vereist een hoge mate van autonomie voor ieder van deze drie gebieden afzonderlijk. Ook internationale betrekkingen dienen vanuit iedere van deze drie gebieden ter hand te worden genomen. Het gehele concept van de eenheidsstaat zoals we die tegenwoordig kennen komt door de driegeleding op de helling te staan.

Cultuur bestaat bij de gratie van vrijheid, niet van een of andere nationale vrijheid, maar in individuele zin. Een ieder staat het vrij om zich los van iedere groepsbinding op te stellen, om een culturele grensoverschrijder te zijn. In deze zin: ieder mens is een minderheid.

De globalisering is een verspilde kans. Wie zich op het toeval van de markt baseert, snijdt zichzelf of zijn medemens in de vingers. Een ieder moet toch kunnen leven van de prijzen die voor produkten betaald worden. Niet voornamelijk degenen die in de ontwikkelde industrielanden wonen. Hier geldt: ieder mens is de mensheid.

Naast culturele en economische beslissingen zijn er ook nog zaken waartoe op basis van het democratische meerderheidsprincipe besloten dient te worden. Dit is bij uitstek het rechtsgebied waar zekerheidsvraagstukken zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht en consumentenbescherming onder vallen. Meer hierover…

Webdesign by Sylvain Coiplet 

Spenden