contact  impressum 
  
 links 

 

Vrijheid van onderwijs

Misschien is het belangrijkste aspect van de driegeleding wel de bevrijding van iedere staatsinvloed inzake opvoeding en onderwijs, voor zover het de inhoud betreft. De staat waarborgt wél het recht van kinderen op opvoeding, en er zijn situaties te omschrijven waarin de staat dit recht tegen de wil van de ouders in kan doorzetten. Staatstoezicht op scholen kan niet verder gaan dan controle op het fysieke welbevinden van kinderen en het tegengaan van kinderarbeid. Zodra de staat verder gaat dan dat en zich op het vlak van de opvoedings- of onderwijsinhoud begeeft, begint de staatsinvloed naar machtsmisbruik te tenderen.

Door Sylvain Coiplet
Vertaling EC Bakker

Spenden