contact  impressum 
  
 links 

 

Corporatie

Definitie en begrenzing

Een corporatie is een samenkomen van mensen op grond van een gemeenschappelijke cultuur, spraak, religie, wereldbeschouwing, pedagogie, beroep e.d. Door hun eenzijdigheden dan wel hun voorbeeldkarakter verlevendigen ze het geestesleven. De aan het geestesleven inherente tendens van hokjesgeest, kliek- dan wel gettovorming, laat zich uitbalanceren door de volledige vrijheid van ieder individu om zich bij meerdere corporaties aan te kunnen sluiten, of bij geen één, of zelf nieuwe hybride corporaties te vormen.

Door Sylvain Coiplet
Vertaling EC Bakker

Spenden