contact  impressum 
  
 links 

 

Associatie

Definitie en begrenzing

Een associatie is een samenkomen van consumenten, handelaren en producenten met het doel, de prijzen zo te beïnvloeden, dat alle betrokkenen ermee uit de voeten kunnen. Anders dan kartels e.d. gaan associaties niet ten koste van consumenten, omdat dezen bij alle beslissingen direct betrokken zijn. Daardoor wordt de huidige anti-kartel en monopoliewetgeving overbodig, die in de praktijk erop uitdraait dat voornamelijk de overheid de taak op zich neemt om consumentenbelangen te behartigen.

In tegenstelling tot menige huidige consumentenorganisatie, streven consumenten bij de associaties er niet naar om directe controle over handel en produktie uit te oefenen. Het gaat niet om een wisseling van de macht, maar om een wederzijds afstemmen van economische belangen.

Doelstellingen en middelen

Om het aanbod van waren en diensten zo op de behoeften af te stemmen, dat de consumenten zich de benodigde produkten ook daadwerkelijk kunnen veroorloven, werken de associaties naar gelang van het aantal medewerkers in een bepaalde branche. Wordt een produkt voor de consumenten te goedkoop, dan moeten er minder mensen werken. Er is dan behoefte aan hen in andere bedrijfstakken, waar nu juist de produkten vanwege te weinig aanbod te duur zijn voor grote groepen consumenten.

Dergelijke reorganisaties worden dus door de economische actoren zelf bewust gestuurd, zonder te wachten of de markt het vanzelf doet, of - nog erger - het aan de staat overlaat. Om de geldhoeveelheid dynamisch op de reële economie te doen aansluiten, laten associaties het geld zo snel verouderen als de produktiemiddelen. Vallen produktiemiddelen uit, dan valt er niets meer te ruilen. Het geld verliest zijn waarde. Beide – produktiemiddelen en geld- moeten dus op tijd vervangen worden.

Door Sylvain Coiplet
Vertaling EC Bakker

Spenden